Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Department of Archaeology

Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु

   १)  २०७२ साल बैशाख १२, १३ र २९ गते अाएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन गएका काठमाडौ  जिल्लाका सम्पदाहरुको फोटोग्राफ सहितको विवरण  

   २.     बोडे र नगदेशका सांस्कृतिक सम्पदाहरु

   ३.     बुड्गमतीको सांस्कृतिक सम्पदाहरु

   ४.     ठिमी (चपाचो र बालकुमारी) को सांस्कृतिक सम्पदाहरु

   ५.     काठमाडौ जिल्लाका गा.वि.स. हरुका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विरण भाग २

   ६.     मुस्ताड्ड जिल्लाका सांस्कृतिक सम्पदा

   ७.     नारायणी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण

   ८.     कोशी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७०

   ९.     रापती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२

   १०.     सेती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२

 ११.     महाकाली अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२

 १२.     लुम्विनी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९

 १३.     धौलागिरी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९

 १४.     सगरमाथा अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७०

 १५.     भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरुको संरक्षण एवं पुननिर्माण सम्वन्धी आधारभूत निर्देशिका २०७२

 १६.     गढीहरुको प्रतिवेदन २०६०